Loader

Odberové miesta

Všetky odberové miesta sú v správe laboratórií spoločnosti Unilabs (Alphamedical). Na odber sa netreba vopred objednávať.

BRATISLAVA – pozor nová adresa odberového pracoviska!!

adresa: Trnavská cesta 45, otvorené každý pracovný deň 7:00-14:30

Oproti klientskemu centru OÚ Bratislava-Nové Mesto, v rezidenčnom projekte N!DO, na prízemí, s označením UNILABS, parkovanie mozné tu.

BANSKÁ BYSTRICA

adresa: Horná 67, otvorené každý pracovný deň. Odber pre našich klientov je možný v čase:

Pondelok:    9:00-10:00

Utorok         6:00-7:00

Streda         9:00-10:00

Štvrtok       9:00-10:30

Piatok        9:00-10.00

Odberová miestnosť je hneď vedľa laboratória a je viditeľne označená

RUŽOMBEROK – LIKAVKA

adresa: J. Bellu 66.  Odber pre našich klientov je možný v čase:

Utorok:    9:30-10.00

Streda:     9:30-10.00

Štvrtok:   9:30-10.00

Zvoňte na odberovú sestru hneď po vstupe do budovy laboratórií.

TOPOĽČANY

adresa: Pavlovova 17, otvorené v pondelky a štvrtky 7:00-11:00

V areáli nemocnice, budova je zvonku označená ako Alphamedical/Unilabs, odberová miestnosť je na treťom poschodí.

STROPKOV

adresa: Hviezdoslavova 37, otvorené každý pracovný deň 10:00-12:00

SVIDNÍK

adresa: MUDr. Pribulu 412/4, otvorené každý pracovný deň 7:00-10:00