Featured Image

Lupus antikoagulans konfirmácia len po pozitívnom skríningu