Featured Image

LDL cholesterol

2.00

Category:

Description

LDL cholesterol je cholesterol nachádzajúci sa v LDL časticiach. Tvorí sa v pečeni a slúži na prenos cholesterolu z pečene do rôznych tkanív v tele. Je často nazývaný aj “zlý” cholesterol, pretože jeho vysoké hladiny môžu viesť k jeho hromadeniu a v stenách artérii, tvorbe aterosklerotických plakov, ktoré spôsobujú obštrukciu prietoku krvi v cieve a zhoršujú prekrvenie tkanív. Taktiež nesú so sebou aj riziko vzniku náhlych príhod ako infarkt myokardu alebo cievnej mozgovej príhody. Preto je dôležité udržiavať hladiny LDL cholesterolu v optimálnych hodnotách, čo sa často dá dosiahnuť úpravou životného štýlu, stravy, pravidelnej fyzickej aktivity a v niektorých prípadoch medikamentóznou liečbou.