Featured Image

AST

1.70

Category:

Description

AST je enzým vyskytujúci sa najmä v pečeni, ktorý hrá dôležitú úlohu v metabolizme glukózy. Zvýšená hladina AST je u väčšiny pečeňových ochorení, do krvi sa uvoľňuje pri poškodení pečeňovej bunky. Najvyšie hladiny môžu byť spôsobené vírusovými hepatitídami alebo pri toxickom poškodení pečene. Menej významné zvýšenie AST môže byť zapríčinené steatózou pečene a iných chronických pečeňových ochoreniach. AST sa nachádza aj v bunkách kostrového svalu, prechodne môže byť zvýšené aj po intenzívnom cvičení.